Dienstverlening _ Onderzoek en advies

Onderzoek en advies: het juiste antwoord op vragen rond inkoop van energie

Wanneer u de inkoop van energie voorbereidt, komt u vele vragen, keuzes en mogelijkheden tegen:
 • Welke kansen en risico’s loopt mijn organisatie?
 • Is duidelijk hoe aansluitingen zijn aangesloten op het openbare net?
 • Kan de aansluitsituatie worden verbeterd? Is het in lijn met de wet?
 • Zijn er derden die warmte kunnen en mogen leveren?
 • Kloppen de facturen van mijn energieleveranciers en netwerkbeheerder? Wat is daaraan te verbeteren?
 • Waar moet ik volgens de Warmtewet aan voldoen als ik als woningcorporatie warmte lever aan mijn huurders?
De antwoorden op deze vragen hangen nauw samen met veranderingen in de wetgeving, de werkwijze van netwerkbeheerders en de huidige situatie in de markt. Zicht op Energie kan u door middel van onderzoek en advies helpen om het juiste antwoord in uw situatie te vinden. Bijvoorbeeld door:
 • controle van energiefacturen
 • advies over de overgang naar slimme meters
 • advies bij de keuze tussen groot- of kleinverbruiksaansluiting voor openbare verlichting
 • advies over het beheer van energiecontracten
 • advies over warmtelevering door woningcorporaties

Factuurcontroles leveren geld op

De ervaring leert dat organisaties (veel) geld laten liggen door ervan uit te gaan dat de energiefacturen die ze ontvangen correct zijn. Een factuur lijkt eenvoudig: er is energie afgenomen, in kilowatturen elektriciteit of kubieke meters aardgas. Dan is er een tarief voor levering. Daar komen de energiebelasting en een vastrecht bij, en dat levert een eindtotaal met btw. Er worden echter vaak fouten in energiefacturen gemaakt. De meetgegevens kloppen niet, of de meet- of factuurperiode is niet gelijk aan het kalenderjaar. Dan zijn er de complexe en veranderende richtlijnen van de Belastingdienst. En voor gemeenten, woningcorporaties en andere grootverbruikers met veel aansluitingen zijn de facturen extra ingewikkeld, vanwege de grote aantallen aansluitingen en de complexe energiebelastingregels. Zicht op Energie controleert de energiefacturen van organisaties, veelal op basis van no cure, no pay. Zo weet u zeker dat u niet te veel betaalt voor energie. U loopt bovendien geen financieel risico, en hoeft er geen budget voor te reserveren. Pas bij creditering van de factuur wordt een deel van het crediteringsbedrag als fee in rekening gebracht.

Advies over de overgang naar slimme meters

Alle kleine aansluitingen worden de komende jaren voorzien van meters die op afstand kunnen worden uitgelezen: de ‘slimme’ meters. Zicht op Energie kan uw organisatie ondersteunen bij:
 • de afweging tussen meetinrichtingen van de netwerkbeheerder of van een commercieel meetbedrijf
 • de aanbesteding van meetdiensten voor slimme meters en grootverbruiksmeters
 • de begeleiding van het proces van het vervangen van meetinrichtingen
 • het optimaal gebruikmaken van meetgegevens van deze meters
 • de controle van bestanden en facturen

Openbare verlichting als groot- of als kleinverbruiksaansluiting?

Sinds kort laten netwerkbeheerders de afnemer kiezen of de openbare verlichting als groot- of als kleinverbruiksaansluiting in contracten wordt opgenomen. Op dit moment is voor de openbare verlichting vaak een grootverbruikscontract gesloten met een meetinrichting die in beheer is bij het netwerkbedrijf. Dit is echter niet in lijn met de wet, of met een duur woord: non-compliant. Bij een grootverbruiksaansluiting mag de netwerkbeheerder namelijk niet het meetbedrijf zijn en bij kleinverbruik moet de netwerkbeheerder de meter beheren. Daarom moet worden besloten of de openbare verlichting als grootverbruik of als kleinverbruik wordt aangemeld bij de netwerkbeheerder. Zicht op Energie ondersteunt u bij de afweging tussen beide mogelijkheden.

Beheer van energiecontracten

Voor afnemers met grote aantallen aansluitingen is contractbeheer een taak op zich. Bij modern contractbeheer horen immers taken als het aan- en afmelden van aansluitingen, het volgen en bewaken van het energiegebruik, en het beoordelen van voorschotnota’s en afrekeningen. Bij honderd aansluitingen gaat het dan al snel om bijna 900.000 metingen, en 1200 voorschotten en facturen. Het risico is groot dat u door de bomen het bos niet meer ziet. Zicht op Energie ondersteunt bij het stellen van prioriteiten in het beheer, de selectie van beheersoftware en de koppeling aan organisatiedoelstellingen. Ook kan Zicht op Energie het contractbeheer tijdelijk waarnemen.

Advies over warmtelevering door woningcorporaties

Als woningcorporatie levert u warmte aan huurders. De wet stelt daarbij strikte eisen aan de tarieven en de wijze van warmtemeting. Deze eisen aan warmtekostenverdeelsystemen in wooncomplexen staan vaak op gespannen voet met wat er praktisch mogelijk is. Daardoor komt er een aanzienlijk risico bij de woningcorporatie te liggen. Daarnaast moeten tegenwoordig ook investeringen en risico’s in het tarief voor warmte verwerkt worden. Het tarief uitmiddelen over meerdere complexen mag daarbij ook. Zicht op Energie adviseert u hoe u als woningcorporatie de keuzes maakt die in uw situatie het gunstigst zijn. Geïnteresseerd in hoe Onno Toepoel van Zicht op Energie u kan ondersteunen en adviseren bij energievraagstukken? Neem gerust vrijblijvend contact op.

Maarten Vissers
Inkoopcoördinator a.i. (2016) bij KNAW Amsterdam

Naar case

"De KNAW heeft met Onno een vlekkeloos aanbestedingstraject doorlopen."