DIENSTVERLENING – Voordelig energie inkopen

Voordelig energie inkopen – zonder uw milieudoelstellingen uit het oog te verliezen

Uw organisatie sluit elke twee tot vier jaar een nieuw energiecontract af. Met een nieuw leveringstarief. Bij uw vaste energieleverancier of bij een nieuwe partij. Maar inkoop van energie is complex. Bij Zicht op Energie krijg ik vaak deze vragen:
  • Welke gunstige opties zie ik over het hoofd?
  • Hoe dien ik de milieudoelen van mijn organisatie beter – binnen de financiële kaders?
  • Hoe ga ik om met fluctuerende energieprijzen en hoe laat ik die in mijn voordeel werken?
  • Wat is er nog meer mogelijk binnen een energiecontract?
  • Hoeveel energieleveranciers willen energie aan me leveren? Wat betekent dit voor de aanbesteding?
  • Mag ik eisen dat alleen duurzame leveranciers in aanmerking komen voor een contract? Hoe doe ik dat?
  • Kan het beheer van dit energiecontract effectiever, zodat het minder tijd en geld kost?

Benut nieuwe kansen op de energiemarkt

De energiemarkt beweegt van centrale elektriciteitsopwekking met kolen en gas naar decentrale opwekking met wind en zonnepanelen, en van de levering van aardgas naar energieneutraliteit en lokale warmtelevering. Hierdoor verandert de rol van de energieleverancier. Die was voorheen een doorgeefluik van elektriciteitscentrale en Gasunie naar afnemer. Inmiddels zoekt hij manieren om zich te onderscheiden en afnemers blijvende meerwaarde te bieden. In dit krachtenspel voelt Zicht op Energie zich thuis. Ik help u uw positie aan de onderhandelingstafel optimaal te benutten en uw organisatiedoelstellingen te behalen.

Hoe u door energie-inkoop uw milieudoelstellingen behaalt

Verbruik van aardgas en elektriciteit draagt substantieel bij aan de opwarming van de aarde. Voor organisaties neemt het belang van milieudoelstellingen toe. Dat vertaalt zich bij de inkoop van energie naar duurzame inkoop, goed verbruiksbeheer, zelf duurzame energie opwekken en minder energie verbruiken. Veel organisaties willen in 2035 lokaal energieneutraal zijn: de lokale duurzame opwekking van energie is dan gelijk aan het verbruik. Maar wat betekent dit voor de inkoop van energie? Het besef dringt door dat het inkopen van Garanties van Oorsprong van Noorse waterkrachtcentrales, zoals dit recent veel gebeurde, geen werkelijke bijdrage levert aan de verduurzaming. Op dit moment zijn Garanties van Oorsprong van Nederlandse windenergie het referentiepunt, maar haalt u daarmee uw doelstellingen? Hoe staat u tegenover lokaal energieneutraal? Samen met u werk ik toe naar een oplossing waarvan alle partijen profiteren: zet uw inkoopcontract bijvoorbeeld in om (ook) duurzame lokale initiatieven te steunen. Niet met subsidies of door afname van Garanties van Oorsprong, maar met een meerjarencontract voor afname van lokale energie. Zo’n contract biedt professioneel opererende lokale producenten een stabiele basis voor investeringen. Een actueel voorbeeld van deze werkwijze is de geslaagde samenwerking tussen de gemeente Bernheze en lokale energieproducent Duurzaam Landleven.

Effectief contractbeheer zonder vervelende verrassingen achteraf

Zeker als uw organisatie veel energie-aansluitingen heeft, vraagt het bijhouden van aansluitingenbestanden en mutaties extra aandacht. Goede, eenduidige en begrijpelijke energiefacturen voorkomen correcties achteraf. Door hier direct bij het afsluiten van een energiecontract met een deskundig oog naar te laten kijken, bereidt u zich optimaal voor op effectief contractbeheer.

Energie-inkoop in een Europese aanbesteding of tender

Overheden kopen energie in door middel van een Europese aanbestedingsprocedure, andere organisaties doen dat in een tender. De aanpak is vrijwel identiek, al heeft de Europese procedure een formeler karakter dan een tender. In beide trajecten worden de leverancierselectie en het vastleggen van de tarieven ontkoppeld. Energieprijzen zijn uitermate beweeglijk, en daarom worden de energietarieven voor enkele uren gestand gedaan. Dit heeft grote gevolgen voor zowel de aanbestedingsprocedure als voor de manier waarop tarieven worden vastgelegd. De energiemarkt kent een beperkt aantal aanbieders. Zeker bij Europese aanbestedingen is de spoeling dun. Voor voldoende inschrijvingen is een goede balans nodig tussen uw eigen eisen en wensen, en de mogelijkheden van leveranciers. Inzicht in de werking ván, en speelruimte ín de markt, is daarbij essentieel. Europese aanbestedingsprocedures bevatten veel juridische richtlijnen en eisen. Het correct doorlopen van de procedure is van groot belang, want een bezwaar tegen een gunningsbeslissing leidt tot uitstel. Dat komt vaak zeer slecht uit: een nieuw contract moet tijdig ingaan, want u mag niet zonder energiecontract elektriciteit en aardgas afnemen uit het openbare net. Toch is het goed om het doel en het gewenste resultaat van de aanbesteding in het oog te houden. Om die doelstellingen te realiseren, is het nuttig om kwaliteitseisen te stellen aan een (duurzame) leverancier. Deze eisen kunnen echter op gespannen voet staan met de aanbestedingsregels. De risico’s daarvan kunnen we tijdens de voorbereiding van de inkoop goed inschatten.

Voorbereid op een aardgasloze toekomst

Er zijn meer ontwikkelingen die invloed hebben op uw inkoop van energie. Een ervan noem ik hier: de landelijke overheid wil dat de woning- en utiliteitsbouw in 2050 volkomen aardgasloos is. Heeft dit voor uw organisatie onvoorziene consequenties? Wat betekent het voor uw huidige inkoop van aardgas? En hoe anticipeert u op deze ontwikkeling zonder dat u de precieze invulling ervan kent? Vragen waarmee u in uw energiecontract nu alvast rekening kunt en moet houden.

Vragen? Opmerkingen?

Neem gerust contact op met Onno Toepoel van Zicht op Energie.

Energie inkopen voor thuis

Energie inkopen voor je huisadres gaat vanzelfsprekend anders dan bij grote aanbestedingen. Alhoewel Zicht op Energie geen particulieren adviseert, volgen hieronder toch wat aandachtspunten voor als je overweegt om thuis van stroom- en gasleverancier te veranderen: Ga je voor de laagste prijs? Zoek dan een grote inkoopcombinatie, bijvoorbeeld van de Vereniging Eigen Huis of de Consumentenbond. Zulke inkoopcombinaties realiseren in mijn ervaring verreweg de beste (dus laagste) prijzen. Besef wel dat deze bemiddelaars ook een belang hebben: zij ontvangen commissie voor hun inspanning. Dat is niet erg en zelfs terecht. Toch is er dan geen sprake meer van een onafhankelijk advies. Daarnaast zijn er natuurlijk prijsvergelijkingssites. Op deze sites zijn regelmatig aanbiedingen van leveranciers te vinden. Let er wel goed op dat:
  • het uiteindelijke aanbod van de leverancier gelijk is aan het aanbod op de site;
  • de prijsvergelijking volledig is: soms worden vastrechtkosten niet meegenomen, terwijl juist deze kosten per leverancier aanzienlijk verschillen;
  • je de berekening uitvoert op basis van je eigen elektriciteits- en aardgasverbruik.
De belangrijkste overweging is wel: ga je voor de absoluut laagste prijs of wil je meehelpen aan de verduurzaming van de samenleving? Neem in het laatste geval de ranking van Wise Nederland mee in je beoordeling of kies voor een lokaal duurzaam energiebedrijf.

Maarten Vissers
Inkoopcoördinator a.i. (2016) bij KNAW Amsterdam

Naar case

"De KNAW heeft met Onno een vlekkeloos aanbestedingstraject doorlopen."