Blog

Impuls voor lokale duurzaamheid: lokale energie voor gemeente en burgers Bernheze

16 november 2016, Moderating, Garanties van Oorsprong (GvO’s)

Op 17 november 2016 sloten de gemeente Bernheze, mestvergister Duurzaam Landleven en energiecoöperatie BECO een principeovereenkomst om lokaal opgewekte energie te gebruiken voor de openbare verlichting én om de lokaal opgewekte energie aan te bieden aan de bewoners. Zicht op Energie was hierbij als onafhankelijk moderator betrokken. Een vernieuwend initiatief, waarover ik graag wat meer vertel. Als energie-adviseur ben ik regelmatig betrokken bij vernieuwende initiatieven van gemeentes, zoals de inkoop van lokaal opgewekte duurzame energie. In dit geval onderzochten de gemeente Bernheze, lokale energieproducent Duurzaam Landleven, en de lokale energiecoöperatie BECO of het mogelijk was om lokaal opgewekte energie in te zetten binnen de gemeente. Dit initiatief kent vele voordelen: het is een impuls voor de lokale economie, de gemeente Bernheze realiseert haar doelstellingen op het gebied van duurzaamheid, en de lokale energieproducent en het lokale energiebedrijf profiteren eveneens van de overeenkomst. Bovendien hebben dit soort overeenkomsten belangrijke effecten op de verduurzaming van de (lokale) samenleving.

Impuls voor de lokale circulaire economie

Deze samenwerking tussen de gemeente en de lokale partijen leidt tot versterking van de lokale circulaire economie, want geld, energie en grondstoffen blijven in de regio. De duurzame elektriciteit van Duurzaam Landleven wordt daarnaast ook aangeboden aan burgers en lokale ondernemers. Bovendien worden er Garanties van Oorsprong (GvO’s) ter beschikking gesteld aan gemeenten in de regio en in de provincie.

Zichtbaar duurzaam

Het resultaat is voor alle partijen gunstig. Voor de gemeente Bernheze, omdat ze op deze wijze heel zichtbaar invulling geeft aan haar duurzame doelstellingen: 44% van de elektriciteit wordt nu lokaal en duurzaam ingekocht. Voor de producent van de energie, mestvergister Duurzaam Landleven, omdat de waarde van hun product wordt opgewaardeerd van anonieme biomassa naar elektriciteit met een GvO. En voor het lokale energiebedrijf BECO, vanwege de positieve economische stimulans.

Herleidbare energie

Contracten als deze zijn zeer relevant voor duurzame energievoorziening in de toekomst. Overheden willen in toenemende mate duurzame energie inkopen, en dan bij voorkeur duurzame energie die lokaal is opgewekt. Op deze manier is de afname van duurzame elektriciteit zeer herleidbaar: lokale producenten krijgen een gezicht, waardoor ze profiteren van de opwaardering van anonieme biomassa naar een aantrekkelijk en zichtbaar product.

Goede wil van alle partijen is de sleutel tot succes

Het slagen van een dergelijk project is niet vanzelfsprekend. De sleutel tot succes in Bernheze was de wil van alle partijen om er een succes van te maken. Op momenten van tegenslag bleven de betrokkenen openstaan voor het zoeken naar alternatieven en het aandragen van oplossingen. Belangrijk punt is dat de gemeente de machtige partij is in dergelijke onderhandelingen, zowel financieel als op het gebied van menskracht. De gemeente heeft hier haar verantwoordelijkheid genomen door de kosten van de voorbereiding voor haar rekening te nemen, zonder daar eisen aan te stellen.

Onafhankelijk procesbegeleider

Zicht op Energie was in het proces onafhankelijk moderator, met de uitdrukkelijke opdracht boven de partijen te staan. Ik begeleidde het proces vanuit gedegen kennis van de markt. In individuele gesprekken inventariseerde ik ieders wensen, belangen en zorgen. Dit leidde tot een advies, dat de basis werd voor de succesvolle onderhandelingen. Ik geef graag alle hulde aan de gemeente Bernheze, Stichting Duurzaam Landleven en energiecoöperatie BECO voor het enthousiasme, de persoonlijke energie en het onderlinge vertrouwen die dit vernieuwende resultaat mogelijk maakten.