Over onno

Over Onno Toepoel

Nadenken over energieoplossingen hoort bij me. Op de lagere school maakte ik een werkstuk over het Plan Lievese, een plan voor duurzame energieopwekking en opslag in het Markermeer. Vergeef me mijn jeugdige naïviteit – het was me als kind ontgaan dat er een serieus veiligheidsrisico aan het project was verbonden: bij een dijkbreuk zou Amsterdam onder water lopen… Na mijn studie werktuigbouwkunde met specialisatie energie- en installatietechniek heb ik me eerst beziggehouden met gebouwontwerp. Daar zag ik dat energieverbruik nauwelijks aandacht kreeg. In de jaren negentig was ik volop bezig met het ondersteunen van de energiebesparingsplannen van de energiedistributiesector. De bedrijven in deze sector waren nog monopolisten en hadden aansluitingen – geen klanten. Subsidieregelingen, voorlichting, opleiding van medewerkers, beleidsontwikkeling: het hele palet kwam aan bod. Tegenwoordig werk ik als zelfstandig adviseur vanuit mijn eigen onderneming Zicht op Energie. Mijn specialisatie is inkoop van energie en beheer van energiecontracten, met blijvende aandacht voor energiebesparing en duurzaamheid. Gelukkig neemt de maatschappelijke aandacht daarvoor inmiddels weer toe. Veiligheidsrisico’s gaan allang niet meer aan me voorbij. Dankzij mijn achtergrond als werktuigbouwkundige, ken ik de techniek achter de energiemeters. Juist die kennis vormt de basis voor een goede analyse van de energiesituatie. Projecten voer ik met plezier samen met mijn klanten uit. Ik beweeg me soepel door alle lagen van een organisatie: van het inventariseren en analyseren van aansluitingen met de beheerder van rioolgemalen, tot het voorbereiden en ondersteunen van de Raad van Bestuur bij het vastleggen van leveringstarieven. Mijn kennis en ervaring én de kennis en ervaring van mijn klanten vormen de basis voor een goed eindresultaat. Mijn klanten gaan met mij in zee, omdat ik beschik over inzicht in de huidige energiemarkt, de techniek, de wettelijke randvoorwaarden, en inzicht in aanbestedingsprocessen. Daarnaast waarderen zij mijn manier van samenwerken: met mijn inbreng komen ze tot een afgewogen keuze en een gedegen contract.

Onder Referenties kunt u meer ervaringen van klanten lezen.