Prijsontwikkelingen

Actuele ontwikkeling aardgasprijzen

Zicht op Energie streeft ernaar om op deze website een wekelijkse update van de elektriciteitsprijzen te publiceren.

Aardgasprijzen worden vastgesteld op basis van vraag en aanbod. De aardgasprijzen worden beïnvloed door verschillende factoren en bewegen gedurende de dag. In onderstaande grafiek ziet u de prijsbewegingen voor aardgas in dit kalenderjaar. De cijfers in de grafiek zijn de groothandelsprijzen. Bij deze groothandelsprijzen moet de opslag van de leverancier, inclusief landelijk transport voor kleinverbruik, opgeteld worden.

Termijnmarkt, dagmarkt en eenheden

Aan het eind van elke dag delen de belangrijkste spelers op de markt – anoniem – de marktprijzen. Deze marktprijzen worden verzameld door ICE Endex en meestal via leveranciers weer verspreid. Deze cijfers noemen we de tarieven op de termijnmarkt (in vaktermen: TTF-futures): de groothandelsprijzen die worden gehanteerd voor contracten in de toekomst. Dit kan volgende week, volgende maand, volgend kwartaal of volgend kalenderjaar zijn. Handelsprijzen ‘kijken’ vier kalenderjaren vooruit. In 2018 kijkt men dus tot en met 2022.

De energiemarkt verhandelt aardgas in euro’s per MWh (megawattuur). Aangezien aardgas wordt afgerekend in kubieke meters (m3), wordt in deze grafiek de prijs in eurocent per m3 weergegeven. Indien u een aanbieding krijgt op basis van ICE-Endex TTF, dient u de prijs in euro’s / MWh te vermenigvuldigen met een factor 0,9769444. Het resultaat is de prijs in eurocent / m3.

Een kubieke meter aardgas is genormeerd bij een standaarddruk, temperatuur en methaangehalte. Op uw afrekening vindt een correctie plaats, omdat de werkelijk geleverde kubieke meters aardgas een afwijkende energie-inhoud kennen.

Prijsontwikkelingen in 2021

Onderstaande grafiek en tabel tonen de prijsontwikkeling van aardgas in 2021 voor inkoop van de kalenderjaren 2022-2025.

 Door omstandigheden zijn de data minder goed beschikbaar. Hierdoor zijn getoonde data niet altijd actueel en zijn er de nodige onderbrekingen. Let op datum onder grafiek!

Maximum-, minimum- en gemiddelde prijzen aardgas in 2021 (in eurocent per m3)

2022 2023 2024 2025
Laagste waarde in 2021 15,22

14,63

14,31 13,96
Hoogste waarde in 2021

136,41

58,92

29,09

24,42
Gemiddelde in 2021 32,67 22,63

18,73

onvold data
Actuele waarde 93,16 48,85 28,23 23,57
Spreidingsgebied 121,20 44,29 14,78 10,46

De variatie geeft aan hoe beweeglijk de markt is. Een beweeglijkheid van € 0,025 per m3 lijkt weinig, maar de variatie in inkoopkosten tussen de laagste en de hoogste prijs bedraagt dan toch 15%. Bij aardgas kunnen prijsvariaties vrij plotseling optreden.

Historische aardgasprijzen

Net als bij de aandelenmarkt, zijn voor de ontwikkeling van energieprijzen geen garanties te geven. De ontwikkelingen van de aardgasprijzen in het verleden geven wel een beeld.

De grafiek Historische prijsontwikkelingen aardgas 2010-2018 toont de ontwikkelingen van de aardgasprijzen over een periode van negen jaar. Die periode start na het begin van de economische crisis in 2008. Onder invloed van deze crisis vertonen alle energietarieven een dalende trend die pas na maart 2016 is gekeerd.

Naast deze generieke tendens is ook te zien dat de groothandelsprijzen voor de verschillende contractjaren steeds dichter bij elkaar komen. Dit betekent dat aardgas inkopen voor meerdere jaren een afnemend verschil in tarief oplevert.

De schommelingen in de tarieven gedurende het jaar worden ook minder. Het verschil tussen de laagste en de hoogste gerealiseerde groothandelsprijzen bedroeg in 2009 nog € 23 per MWh (2,3 eurocent per kWh). In 2016 is dit nog maar € 15 per MWh (ofwel 1,5 eurocent per kWh).

Prijsbewegingen gedurende het jaar

Op welk moment in het jaar moeten tarieven worden vastgelegd? Is er een seizoenseffect? Kun je beter in het voorjaar of in het najaar inkopen? Tot ongeveer 2007 was er een aanwijsbaar lagere handelsprijs in het vroege voorjaar. In onderstaande grafiek is te zien hoe de prijzen door het kalenderjaar zich bewegen.

Uit deze grafiek concludeer ik dat er niet meer één eenduidig inkoopmoment in het jaar is. Ik zou haast zeggen: natuurlijk niet, want als iedereen op dat moment inkoopt gaan de prijzen vanzelf weer omhoog. Het is daarom van belang om elke keer opnieuw en met een frisse blik de strategie voor inkoop van aardgas vast te stellen.

Maximum-, minimum- en gemiddelde prijzen historische prijsontwikkelingen aardgas one year ahead (in eurocent per m3)

  2016 2017 2018 2019 2020 2021
Laagste waarde 14,41 12,72 15,29 16,06 13,85 11,53
Hoogste waarde 22,56 17,31 18,42 25,74 20,79 16,41
Gemiddelde 19,67 14,99 16,59 20,20 17,87 13,12
Spreidingsgebied 8,15 4,59 3,13 9,67 6,94 4,88

Dagmarkt

Naast deze termijnmarkt is er ook een dagmarkt: LEBA. Op deze markt wordt aardgas verhandeld voor de volgende dag. Economen vinden de dagmarkt de enige echte markt: op een termijnmarkt worden onderliggende financiële producten geleverd. Dagprijzen leveren een belangrijke indicatie voor de termijnprijzen. Leveranciers zeggen soms ook wel dat de termijnprijs gelijk is aan de dagprijs + variabele risico-opslag.

Prijzen op de dagmarkt en termijnmarkt verschillen, maar vaak leidt een stijgende beweging op de dagmarkt ook tot een stijgende prijs op de termijnmarkt. Het is niet nodig om alle daggegevens te presenteren. In onderstaande tabel staan daarom de gemiddelde dagprijzen LEBA-aardgas per kalendermaand.

Wilt u meer informatie over het inkopen van energie? Bel of mail dan met Onno Toepoel van Zicht op Energie.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op energiegebied

Wilt u ook meer zicht op de ontwikkelingen rondom energie? Vul hier uw naam en e-mailadres in en ontvang maximaal 4 keer per jaar relevant nieuws over de energiemarkt en de activiteiten van Zicht op Energie.

Net als u heeft Zicht op Energie een hekel aan ongevraagde en ongepaste e-mail. Daarom gebruik ik uw e-mailadres alleen om u op de hoogte te houden van ontwikkelingen op energiegebied en de activiteiten van Zicht op Energie. Niets meer, en niets minder.