Prijsontwikkelingen

Actuele ontwikkeling aardgasprijzen

Zicht op Energie streeft ernaar om op deze website een wekelijkse update van de elektriciteitsprijzen te publiceren.

ardgasprijzen worden vastgesteld op basis van vraag en aanbod. De aardgasprijzen worden beïnvloed door verschillende factoren en bewegen gedurende de dag. In onderstaande grafiek ziet u de prijsbewegingen voor aardgas in dit kalenderjaar. De cijfers in de grafiek zijn de groothandelsprijzen. Bij deze groothandelsprijzen moet de opslag van de leverancier, inclusief landelijk transport voor kleinverbruik, opgeteld worden.

Termijnmarkt, dagmarkt en eenheden

Aan het eind van elke dag delen de belangrijkste spelers op de markt – anoniem – de marktprijzen. Deze marktprijzen worden verzameld door ICE Endex en meestal via leveranciers weer verspreid. Deze cijfers noemen we de tarieven op de termijnmarkt (in vaktermen: TTF-futures): de groothandelsprijzen die worden gehanteerd voor contracten in de toekomst. Dit kan volgende week, volgende maand, volgend kwartaal of volgend kalenderjaar zijn. Handelsprijzen aardgas ‘kijken’ vijf kalenderjaren vooruit. In 2022 kijkt men dus tot en met 2027.

De energiemarkt verhandelt aardgas in euro’s per MWh (megawattuur). Aangezien aardgas wordt afgerekend in kubieke meters (m3), wordt in deze grafiek de prijs in eurocent per m3 weergegeven. Indien u een aanbieding krijgt op basis van ICE-Endex TTF, dient u de prijs in euro’s / MWh te vermenigvuldigen met een factor 0,9769444. Het resultaat is de prijs in eurocent / m3.

Een kubieke meter aardgas is genormeerd bij een standaarddruk, temperatuur en methaangehalte. Op uw afrekening vindt een correctie plaats, omdat de werkelijk geleverde kubieke meters aardgas een afwijkende energie-inhoud kennen.

Prijsontwikkelingen in 2024

Onderstaande grafiek en tabel tonen de prijsontwikkeling van aardgas van 1 juli 2023 tot heden voor inkoop van de kalenderjaren 2025-2027. Het maandgemiddelde is het voortschrijdend gemiddelde van de laatste 20 handelsdagen.

 

Maximum-, minimum- en gemiddelde prijzen aardgas (in euro per m3)

2025 2026 2027 2028
Laagste waarde in 2024 € 0,268

€ 0,260

€ 0,254 € 0,244
Hoogste waarde in 2024

€ 0,383

€ 0,328

€ 0,298

€ 0,270
Gemiddelde in 2024 € 0,321 € 0,290

€ 0,266

€ 0,255
Actuele waarde € 0,351 € 0,305 € 0,268

€ 0,252

Spreidingsgebied € 0,115 € 0,069 € 0,044 € 0,026

 

Maximum-, minimum- en gemiddelde prijzen historische prijsontwikkelingen aardgas one year ahead (in euro per m3)

  2020 2021 2022 2023 2024 2025
Laagste waarde € 0,1471 € 0,1153 € 0,1522 € 0,415 € 0,3317 zie boven
Hoogste waarde € 0,2079 € 0,1641 € 1,3641 € 3,048 € 0,7579
Gemiddelde € 0,1801 € 0,1312 € 0,3192 € 1,117 € 0,5114
Spreidingsgebied € 0,0608 € 0,0488 € 1,2120 € 2,633 € 0,4262

De variatie geeft aan hoe beweeglijk de markt is. Een beweeglijkheid van € 0,05 per m3 lijkt weinig, maar de variatie in inkoopkosten tussen de laagste en de hoogste prijs bedraagt dan toch 15%. Bij aardgas kunnen prijsvariaties vrij plotseling optreden. Zeker in het kalenderjaar 2022 zijn als gevolg van de oorlog in Oekraïne en importbeperkingen uit Rusland extreme prijzen geweest.

Historische aardgasprijzen

Net als bij de aandelenmarkt, zijn voor de ontwikkeling van energieprijzen geen garanties te geven. De ontwikkelingen van de aardgasprijzen in het verleden geven wel een beeld.

De grafiek Historische prijsontwikkelingen aardgas 2020-2025 toont de ontwikkelingen van de aardgasprijzen over een periode van zes jaar. Tot het jaar 2021 waren de prijsvariaties onder de € 0,10 per m3 aardgas. In 2021 (voor het kalenderjaar 2022) zijn ineens extremere prijsbewegingen zichtbaar. Met name december 2021 en 2022 zijn prijzen hard gestegen.

Naast deze generieke tendens is ook te zien dat de groothandelsprijzen voor de verschillende contractjaren steeds dichter bij elkaar komen. Dit betekent dat aardgas inkopen voor meerdere jaren een afnemend verschil in tarief oplevert.

Prijsbewegingen gedurende het jaar

Op welk moment in het jaar moeten tarieven worden vastgelegd? Is er een seizoenseffect? Kun je beter in het voorjaar of in het najaar inkopen? Tot ongeveer 2007 was er een aanwijsbaar lagere handelsprijs in het vroege voorjaar. 

Uit deze grafiek concludeer ik dat er niet meer één eenduidig inkoopmoment in het jaar is. Ik zou haast zeggen: natuurlijk niet, want als iedereen op dat moment inkoopt gaan de prijzen vanzelf weer omhoog. Het is daarom van belang om elke keer opnieuw en met een frisse blik de strategie voor inkoop van aardgas vast te stellen.

Dagmarkt

Naast deze termijnmarkt is er ook een dagmarkt: LEBA. Op deze markt wordt aardgas verhandeld voor de volgende dag. Economen vinden de dagmarkt de enige echte markt: op een termijnmarkt worden onderliggende financiële producten geleverd. Dagprijzen leveren een belangrijke indicatie voor de termijnprijzen. Leveranciers zeggen soms ook wel dat de termijnprijs gelijk is aan de dagprijs + variabele risico-opslag.

Prijzen op de dagmarkt en termijnmarkt verschillen, maar vaak leidt een stijgende beweging op de dagmarkt ook tot een stijgende prijs op de termijnmarkt. Het is niet nodig om alle daggegevens te presenteren. In onderstaande tabel staan daarom de gemiddelde dagprijzen LEBA-aardgas per kalendermaand.

Wilt u meer informatie over het inkopen van energie? Bel of mail dan met Onno Toepoel van Zicht op Energie.